September 14th, 2012

Ужасное введение+вопросы журналистки Серафимы С. и интересные ответы Кирилла

>>>>ИНТЕРВЬЮ ТУТ<<<<

August 27th, 2012

NE proměně Nuselského mostu

Minulý týden vyšel v novinách článek o budoucí „proměně“ Nuselského mostu. Jedná se o akci českých a zahraničních street-artistů podporovanou radnicí Prahy 4 .
Než budu reagovat na samotnou „proměnu“ mostu, krátce bych se dotkl pojmu street-art v českém prostředí. Tento pojem se nejen že vyprázdnil, ale stává se z něj pravý opak – jakýsi městem dotovaný „okrašlovací dekor“ (na FB jsem zaznamenal příznačné pojmenování socialistický realismus). Loajální umělci dostávají vymezený prostor + materiální podporu. Návrhy jistě prochází kontrolou radnice. Proběhne korekce nejasností a „streetartová akcička“ může začít . Prostý lid bude očekávat zkrášlení šedých ploch (zřejmě ze státních peněz) .
Co se týče účasti českých „street-artistů“ nemám pro jejich stanovisko žádné pochopení. Ani nevím z jakého pohledu kritizovat vizualizace uveřejněné v novinách. Nejedená se o street-art, nejedná se ani o graffiti, které vzniká samovolně. Nevím jestli autoři sami vědí, co dělají.
Tato absurdní „proměna“ označovaná jako street -art se bude odehrávat na platformě (přesněji na pilířích) Nuselského mostu. Neočekávám, že by pomalovaný Nuselský most někomu vadil. Sám o sobě je vnímán jako jedna z ikon „komunistické architektury“, jako nežádoucí šedivý kolos hyzdící malebnou Prahu. Touto akcí se dočká „zlidšťující proměny“ a stejně jako většina českých sídlišt se oblékne do „nového barevného kabátku“.
Proč by tedy měl Nuselský most zůstat tak jak je?
Architekturu lze brát jistě jako produkt doby ve které vznikl, ovšem těžko si představit plynulou dopravní situaci v Praze bez magistrály a právě zmiňovaného mostu. Zatím jsem ze strany kritiků neslyšel racionální variantu k dopravnímu průtahu magistrály středem města v 70. letech (která nepochybně radikální byla). Samotný most lze vnímat z několika poloh. Zdálky, kdy rámuje nuselské údolí, nebo přímo z místa, kdy jeho monumentální archaické pilíře stojí přímo v městské struktuře. U Nuselského mostu mě udivovaly vždy dvě věci: 1. jak je možné, že přes svoje proporce a umístění nepůsobí tupě, 2. jak je možné, že při svých proporcích a rozměrech nespadne.
Právě díky betonu a promyšlené konstrukci!! Toto technologické řešení bylo přiznáno bedněním, jehož otisky doposud nebyly poničeny. Právě tato materiálová upřímnost je ohrožena necitlivým pomalováním. Právě toto necitlivé „zkrášlení“ udělá z chirurgického řezu zahnívající barevnou křeč řvoucí do okolí.
Vít Svoboda

April 29th, 2012

The Future Is Our Only Aim

The catalogue „The Future Is Our Only Aim“ by Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov and Václav Magid has been just published.

V2 binding, 200 x 140mm, 100 fullcolor pages + 120 grayscale pages, issue of 800 pieces, all covers are originals.
…………………………………………………………………………………………….

We are attracted to ruins of monuments not because of some kind of necrophilia, but because of a need to grasp the type of life energy that prompted the people of the past to try to become demi-gods – that is, to try to overcome themselves, their own personal limitedness, and become demiurges of a new reality. It is a paradoxical situation: to inquire into the possibility of the creation of a new form of the human world, we must turn to the past and question those who believed in the possibility so much that they actually tried to make it a reality. (…)

excerpt: Václav Magid, Memories, Prague: Phoenix 2076, The Future Is Our Only Aim.

>>>>MORE HERE<<<<

April 15th, 2012

rozhovor s Kirillem KTO (jen pro rusky mluvící čtenáře)

>>>>Художник Кирилл Кто о защите городской среды<<<<

March 29th, 2011

CAP NYC

…quite new web of our NY Father CAPONE.
Super idiotic content inside!!!!

>>CAPONE website<<

obrázek

obrázek

September 18th, 2010

Ivars Gravlejs.

The fabulous series of early photo works by latvian artist Ivars Gravlejs.
Absolutely ingenious!


“Fight”, black and white photographs, 1992 – 1993
On account of my camera I earned great attention between my classmates. In front of the camera everybody started to behave in different way. Most often it happened that the stronger boys started to torture the weaker ones. Or another way around – the weaker ones suddenly attacked the stronger ones just for a few seconds to be photographed. It was like a fight game. My classmates were aware of photography’s importance so they wanted that their activity of expressing the physical power is documented.


“Experiment which I don’t remember”, black and white photograph, 1993
I took a picture of conceptually experimental sculpture. I made a functional sculpture, but its function I don’t remember.

“We”, black and white photograph, 1992
I wanted to become a part of the monument.
——————————-
All Early Works series by Ivars G. here

March 27th, 2010

Занимательно

Cтатья о “трэше”, всяческих культурных и контр-культурных течениях, панках, хиппи, битниках, феминизме, насилии, ненависти…малобюджетном кинематографе…итд итп. В основном все построено на разборе содежания американских фанзинов 60-90ых.
Местами написано очень даже забавно, местами менее.

“Любовь и ненависть — два полюса эмоционалистской экзистенциальности. Необходимость четкой ориентации в отношении этих двух полюсов иллюстрируется расхожей цитатой: “а кто не холоден и не горяч, изблюю того из уст моих”. Эмоционалист интерпретирует эту фразу как необходимость присутствия любви или ненависти в отношении с миром.

Истертые монеты эмоционализма получили новое хождение в эпоху хиппи — любовь как основная и единственная ценность существования. Но хиппи позорно дискредитировали свои ценности, поддавшись ассимиляции и перепродаже за деньги. Оказалось, что любовь — сила деструктивная. Любовь есть растворение в обьекте любви, то есть сознательная потеря идентичности. Сохранение идентичности любой ценой есть основа нон-конформизма. И так вышло, что стыдный конформизм хиппи был следствием их ориентации на любовь. Все последующие поколения контр-культуры были столь же четко ориентированы на ненависть.

Любовь есть потеря идентичности, размывание границ личности и объекта любви. Ненависть есть не более и не менее чем параноидальное, форсированное сохранение идентичности. Ненависть есть основа нон-конформизма. Это прекрасно осознается любым деятелем экстремы, но, тем не менее, переориентация неповоротливого тела культуры с культа любви на культ ненависти — задача далеко не завершенная. Переориентации культурных архетипов нуждается в радикальном изменении культурного контекста.

Культура традиционно ориентирована на позитивные ценности — “разумное, доброе, вечное”. Пост-индустриальное общество спектакля отработало механизмы тотальной ассимиляции и нейтрализации любого начинание, ориентированного на позитив. Революционная стратегия обязана отказаться от ориентации на позитив, обязана ассимилировать “иррациональное, злое, преходящее” — иными словами, найти баланс между “любовью” и “ненавистью”. Ориентация контр-культуры на ложь и на зло шокирует интеллигента и вызывает отвращение интеллигента. Интеллигент, носитель культуры, видит в себе работника добра и света, хотя на самом деле он есть работник культуры, то есть тупости и порабощения. Вот почему с интеллигентом нельзя договориться: у интеллигента есть “совесть”, и она не позволяет ему повернуть с дороги, очевидно ведущей к уничтожению человечества и хабитата. Отказ от “совести” во имя эксплуатации есть основа трэша. Трэш разработал эстетику и систему образов, однозначно ориентированную на иррациональное, на злое, на преходящее. Эта система образов имеет ценность, совершенно независимую от эксплуатации. Трэш необходим и неизбежен в ситуации отказа от спектакля общественного консенсуса. Трэш есть условие сохранение идентичности…”

Миша Вербицкий

вся статья

http://imperium.lenin.ru/

March 26th, 2010

Old/funny/naive interiview for Pigeon Mag.#2, 2006 (…sounds more like manifesto but I reminisce about this early years of Cap)


1. Ok, I have become familiar with your graffiti through downloadable pdf zines like Sketches of Shame and Upstream, but mainly through seeing your stuff on fotolog. I quickly realised that when you first started posting, some of the photos were older and some newer. I was able to see some kind of progression in your style, going from a more loose euro style (what some people might call it over here in the UK. Excuse the expression) to a far more playful, expressive and thoughtful style, but still keeping it very much within ideas of graffiti writing. How did this change in your style happen? Was the progression very slow, gradual or sudden?

I would like to notice right away that the basic problem of graffiti is this “style” or, more likely, certain affection of “graffiti writers” for a kind of ,as they believe it to be, specific and original form. The moment which hampers is a foundation of movement that set on formal games. In other words, idea of graffiti lies just in development of aesthetic features and skill, what has rest against its own horizon a long time ago. At the same time, visualization must work only as instrument, as flexible additional factor. It means, that it is necessary to reflect on adequacy of concrete “style” in a concrete situation, instead of seting oneself the search of new formal and technological ways as the main goal. In my case, the development was certainly gradual from view of duration of my presence in graffiti scene (i’ve been engaged in it since 2002), but the main advance happened for last two years when I have started to be interested in other cultural spheres, has started to try to perceive this “subculture” in a context of official art. I.e. that is after unsuccessful attempts to find out new formal solutions I began to think more about the ideologic contribution. But still, graffiti is tightly isolated, elite community. Because of huge quantity of “graffiti dust” in the streets, graffiti has turned into some urbanistic decor, it became something, that is already needless to say about. In that way graffiti has paradoxically disarmed itself. It became invisible. Because of this particular reason, integration of graffitiideas in masses is practically impossible here in Europe. Starting from these reasons, all my energy has been directed inside graffiti scene for last two years. For the same reasons I tried to keep in my works certain features, which inherent in graffiti, for greaterobviousness and competitiveness in graffiti environment. Thus I tried to enrich my “graffiti” with new, exactly ideological moves.

Read the rest of this entry »

This work is licensed under GPL - 2009 | Powered by Wordpress using the theme aav1